Alerishuset

Alerishuset är tänkt att bli en modern hubb i Lötenområdet i centrala Uppsala som är under omvandling. Huset vill erbjuda tillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster till Uppsala medborgare.

Projekttyp

Multibyggnad

Plats

Uppsala

Byggaktör

KIAB

Status

Förslag