Ascape är ett mindre arkitektkontor med stor kunskap och mycket erfarenhet. Vi vill jobba nära kunden och användaren och lyssna in och förstå vårt uppdrag samtidigt som vi med vår kunskap kan komma med nya idéer och infallsvinklar. Ascape utvecklar även egna projekt. Erfarenheten har vidgat våra perspektiv och ytterligare ökat vår förståelse för samhällsbyggandets olika aktörer. Lyckade projekt är en kombination av funktion och användning, estetik, stadsbyggnad, ekonomi i balans och hänsyn till miljö och klimat.