EGET

EGET var ett förslag till byggnation av 8 kedjehus och 4 parhus (8 lägenheter) och en villa i Kavlås Äng i västra Alingsås. Förslaget ämnade att skapa ett grönskande område med klimatsmarta och yteffektiva bostäder av hög kvalitet. Genom traditionell och tidlös gestaltning var förslaget ett tydligt tillskott till Alingsås vackra kulturstad samtidigt som nytänkande och innovativa lösningar gav byggnaderna en självklar plats i det moderna samhället. Byggnaderna landar i en väl genomtänkt trädgårdsstadsplanering där stort fokus legat på rumsligheterna utanför bostäderna och hur upplevelsen av området utifrån blir. I vårt förslag finns alla möjligheter för att skapa ett EGET hem i ett unikt och lite EGET område.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Kavlås Äng, Alingsås

Byggaktör

Ascape tillsammans med BC Bygg & Lidén Fastigheter

Status

Bidrag till markanvisningstävling