Flerfamiljshus

Projektet är del av en större stadsplanering som formar ett nytt bostadsområde med stadskaraktär. Projektet innefattar ett kvarter med totalt 180 lägenheter fördelat i två karaktärsmässigt olika byggnader om sammanlagt 12 200 BTA. Ett sex-våningshus och ett punkthus med 17 våningar. Sex-våningshuset ramas in av en publik sida mot den aktiva stadsgatan och torget, med butiker och lokaler i gatuplanet. Det höga punkthuset reser sig i bakgrunden och och står i direkt närhet till den trädbeklädda bergbranten som löper längs baksidan av kvarteret.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Huddinge

Kund

Brabo Stockholm AB

Status

Förslag