Folkungavallen

Husen erbjuder, med sin aktiva sockelvåning, spontana möten både inom och utanför huskroppen. De boende har tillgång till en lokal med tillhörande gemensam tvättstuga samt en cykelverkstad. Funktioner som accentueras i sockelvåningen och både bidrar till en stadsmässighet samt ett tryggare stadsrum. Sockeln i sten och puts har en tydlig rytm med generösa glaspartier som går ända ner till mark vid gemensamma utymmen, och med en bröstning för de privata bostäderna. Bröstningen tillåter utformandet av bänkar och blomsterrabatter, vilket tillför en extra utsmyckning mot gatan. Entréerna är genomgående med tydligt gestaltade indrag som binder ihop bostadsgården och huvudgatan. 

Projekttyp

Bostäder

Plats

Linköping

Kund

Hemgården / Sehlhall Samhällsfastigheter

Status

Projektering