Gipsgjutaren LSS

På en liten villatomt i trädgårdsstaden Enskede utanför Stockholm byggs ett gruppboende i tre plan med 6 lägenheter. Då området är klassat som riksintresse har ett nära samarbete med en byggnadsantikvarie gett byggnaden sitt uttryck, och smälter väl in med den omkringliggande 1920-talsbebyggelsen.

Projekttyp

LSS

Plats

Enskede

Totalentreprenad

Tyresöbyggarna

Hyresgäst

Frösunda

BTA

965 kvm

Status

Pågående bygghandlingprojektering