Gröna Sörby

Projekttyp

Bostäder

Plats

Kumla

Byggaktör

Ascape tillsammans med NA Bygg AB, KMI Fastigheter AB & Mollard MGMT AB

Status

Tävlingsförslag

Trio är ett förslag till byggnation av tre punkhus med hyresrätter på fastigheten Lövet 2 i Gröna Sörby, Kumla. Fastigheten ligger placerat som en av grindstolparna till området och byggnaderna kommer att vara de första man möts av när man anländer. Platsen runtom och framför projektet blir även en av de mer urbana och stadsmässiga delarna av området som projektet behöver förmedla och bli en del utav. Därför har Trio en stark och tydlig karaktär med ett tydligt fokus på bottenvåning och livet i markplan. Med en sammanhängande men varierad grön sockelvåning leder byggnaderna den gående, den cyklande eller bilföraren in i Gröna Sörby.

I anslutning till varje bostadshusentré finns ett litet torg ut mot gatan. Här kan de hälsa på sina grannar, vänta på en taxi eller bara vila efter en promenad eller löptur i området. Torgen är också en viktig del utav gaturummet där projektet bjuder in boende i hela Gröna Sörby att utnyttja ytan. På torgen finns sittplatser, fin markstensbeläggning och ett väl tilltaget skärmtak över entréerna som kan skydda boende och passerande vid regn. Utanför varje bostadshus mot gatan finns också en torrdamm med frodig grönska i form utav vass, gräs, blommor och lägre träd.

De tre punkthusen i samma kulör och återkommande detaljer ger ett lugnt och sammanhållet intryck inom kvarteret som gör att det i sin tur har en större kontrast mot kringliggande fastigheter. Volymerna kläs till största del i en varmvit puts och accentueras med gröna detaljer såsom fönsterkarmar, stuprör, plåtdetaljer och balkongräcken. Ovanpå de vita volymerna föreslås ett låglutande valmat grönt plåttak som en skyddande hatt. Volymerna landar sedan på en grön sockelvåning klädd i träpanel av varierande bredder och typer.