Gustavsgården

Det industriella arvet och dess karaktärsfulla tegelbyggnader, liksom Hästhagens funktionalism med hus i park och tydliga gavelmotiv, har varit grundstenarna i Gustavsgårdens gestaltning. Tegel i röda nyanser, en taktil sockelvåning samt tydliga gavelmotiv, har gett det nya äldreboendet dess fysiska form. Skalan möter de terrasserade bostadshusen på andra sidan vägen, och gavlarna blir tydliga motiv från både Trallbanevägen och Kyrkogårdsvägen. Den markerade sockelvåningen, med en rytmik genom de indragna fönstren, bidrar tillsammans med indrag i fasad, till en sammanhållen men uppbruten volym. Den landar säkert på marken, och blir ett elegant inslag på platsen, omgiven och omsluten av grönska mot Kyrkogårdsvägen, tillika boendets nya gård.

Projekttyp

Äldreboende

Plats

Gustavsberg

Byggaktör

Värmdö kommun

Status

Planarbete