H-Huset

H-huset är ett typ-koncept för ett gruppboende som tagits fram för att användas och anpassas till olika platser. I detta förslag har H-huset anpassats till en exploateringstomt strax utanför Varberg.

Boendet är utformat i två långsmala huslängor med 3 lägenheter i vardera, längorna binds samman i hustes mitt där gemensamma ytor och personal ytor finns. Tillsammans bildar dessa sammanbyggda huskroppar formen av ett H, en form som skapar intressanta utemiljöer. Två inramande uteplatser skapas i motsatta väderstreck, den ena bildar en välkomnande entré och den andra en gemensam uteplats för de boende.

Projekttyp

LSS

Plats

Varberg

Byggaktör

Ascape Arkitektur

Status

Förslag