Hemsamariten

På fastigheten Hemsamariten 1 föreslås ett äldreboende i en långsträckt volym med 4 våningar plus en indragen vindsvåning med terrass. Fastighetens avlånga form i kombination med byggnadens funktion ligger till grund för byggnadens långsmala fotavtryck. För att bryta ner volymen och få den att upplevas kortare föreslås volymen knäckas i mitten och på så sätt avdelas i två avskilda former. I korthet är den arkitektoniska idén en modern tolkning av funktionalismens enkelhet, rationalitet och formspråk med element och kulörer hämtade från modernismen. En tydlig byggnad med en självklar plats i framtidens Råcksta.

Projekttyp

Äldreboende

Plats

Stockholm

Byggaktör

Åke Sundvall

Status

Planarbete