Kungsholms strand

Förslag till ny stadsutveckling på Kungsholmen i Stockholm som utreder hur man kan utforma nya bostäder samtidigt som den befintliga vinterförvaringen av fritidsbåtar på platsen kan vara kvar.

De nya byggnaderna placeras på ett pelardäcksystem där förvaringen av båtar inryms i sockelvåningen vintertid. Sommartid kan ytan användas till annat kul. Förslaget fick en del uppmärksamhet i pressen.

Projekttyp

Bostäder / Äldreboende

Plats

Kungsholmen, Stockholm

Byggaktör

Humana

Status

Förslag