Kv. Skjutbanan

Mitt i centrala Östersund växer ett ny kvarter fram som blir en förtätning av staden och ställer krav på ett medvetet förhållningssätt till den omgivande bebyggelsen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen på det som idag är en öppen markparkering kan bidra till att förtydliga stadens gaturum och historiska struktur och ger både nya bostäder och arbetsplatser. En förtätning av centrum kan bidra till att skapa en levande stadsmiljö. Parkeringen integreras i förslaget i den nya bebyggelsen, vilket gör att funktionen kvarstår utan att den tillåts prägla stadsbilden på samma sätt som idag För att aktivera bottenvåningarna förläggs entréer mot gatan och i hörnet Köpmangatan/Thomeegränd planeras för en lokal med cykelverkstad och cykelförråd, öppen mot gatan genom stora fönster.

Den föreslagna bebyggelsen är tänkt att utformas med flera skalnedbrytande grepp, som indragna trapphus, ett generellt indrag av fasaderna ovanför tredje våningen, olika fasadmaterial och ett varierat taklandskap med bland annat indragna vindsvåningar och olika takutformningar. Den arkitektoniska idén bakom detta är att bryta ned byggnadsvolymerna i flera tydliga volymer och att detta tydliggörs både i material och form. Detta för att de nya byggnaderna ska passa in i omgivningen som utgörs av hus i varierande storlek, material, färg och byggnadshöjd. Tanken är att de nya byggnaderna ska spegla den gradvis framväxande stadens mångfald och brokighet.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Östersund

Byggaktör

Arwidsro Samhällsfastigheter AB

BTA

11 000 kvm

Status

Pågående detaljplanearbete