Nyponrosen

Öster om den centrala stadskärnan i Helsingborg ligger området Rosengården. Områdets lokala centrum har nu fått ett nytt kvarter där det det tidigare låg ett nedgånget p-däck. Garaget ligger numera inuti huset och garagets tak är del av en gård i två våningar. Huset är ett riktigt stadskvarter med lokaler i bottenvåningen, ett äldreboende med 80 lägenheter, ett LSS-boende med 6 lägenheter och 22 hyreslägenheter. Huset har olika karaktär åt olika håll. Från äldreboendets 6 våningar i tegel med vacker reliefmurning till tre våningar i trä med rymliga balkonger över hela fasadens längd med en stor uppglasad bottenvåning.

Kvarteret har 80 lägenheter för äldreboende, 6 lägenheter för LSS , 22 lägenheter, p-garage och uthyrningsbara lokaler.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Helsingborg

Byggaktör

KIAB

Totalentreprenör

Veidikke

Hyresgäst

Vardaga/Nytida

BTA

10.000 kvm

Status

Färdig byggnad, inflyttat 2021