Nytorpslyckan

Visionen för Nytorpslyckan är att skapa en unik och attraktiv bostadsmiljö genom att utveckla det framväxande villaområdet. Vi planerar att skapa en grön publik miljö mot lokalgatan, vilket ger området ett mer stadslikt utseende samtidigt som det bevarar dess gröna känsla. På baksidan av husen kommer vi att skapa en grönskande trädgård som ger de boende en fridfull och avkopplande miljö. Förslaget består av 11 stycken kedjehus i två våningar uppdelade på två stycken längor med vardera 9 respektive 2 stycken hus. Samtliga hus får generösa uteplatser i söder alternativt väster.

Husen ligger placerade längs med gatan som löper genom området. Gaturummet ramas in av en framträdande husform riktad mot gatan, med entréer i samma riktning som bidrar med aktivitet kring gaturummet. Husformen tonas ner med ett markant takfall i riktning mot de privata gårdarna för att släppa in ljus. I husets förlängning mot gården placeras ett växthus som även kan fungera som uterum. En utmärkt plats att kunna förlänga sommaren på!

Projekttyp

Bostäder

Plats

Marieberg, Örebro

Byggaktör

Ascape tillsammans med NA Bygg AB & KMI Fastigheter AB

Status

Tävlingsförslag