Öhlins Mechanics

På 24 månader gick vi från idéskisser till inflyttning när Öhlins Mechanics behövde en ny verkstad för utveckling av högteknologisk finmekanik. Det kombinerade verkstads- och kontorshuset är uppfört i Upplands Väsby bredvid Öhlins Racings huvudkontor och tillverkningslokaler. 

Vår arbete innebar framtagande av koncepthandlingar, program- och systemhandling, bygglov samt bygghandlingar. Huset är uppfört i 4 våningsplan om totalt ca 4 500 kvm LOA + källare. Byggnaden inrymmer en högteknologisk finmekanisk verkstad, moderna kon- torslokaler, skyddsrum, källare med en takhöjd på 3,5 m samt en golfsimulator. Solceller gör att huset är självförsörjande på el större delen av året. Huset står på Stockholms grundvattentäkt vilket inneburit att vi har fått säkerhetsställa att inget olämpligt kan nå grundvattnet. Verkstadsgolvet klarar 2,5 ton per/m2 för att klara stora och tunga maskiner med höga krav på vibrationer. Den största maskinen väger 28 ton, en Grob 5-axlig CNC maskin.

Projekttyp

Kontor & finmekanisk verkstad

Plats

Upplands Väsby

Generalentreprenör

Thule Fastighetsutveckling

Byggaktör & Hyresgäst

Öhlins Mechanics

Status

Färdig byggnad, inflyttat 2021