Öreslandet

I Täbys nya stadsdel Hägerneholm växer ett nytt kvarter fram med ett blandat innehåll. Projektet är uppdelat i två etapper på två olika fastigheter. Etapp 1 är ett äldreboende med 90 platser och i etapp 2 byggs ett gruppboende med 6 lägenheter och 11 hyreslägenheter. Under en del av kvarteret finns ett parkeringsgarage och under den svävande byggnaden finns ytterligare markparkeringar. Hela kvarteret som är under uppförande kommer att certifieras med LEED Gold vilket bland annat märks genom att taken på kvarteret är täckta av 1200 kvm solceller. Husen är utformade som flera olika sammankopplade volymer för att ge kvarteret en brokig stadsmässighet. 

Projekttyp

Äldreboende, LSS-boende & hyresrätter

Plats

Täby

Byggaktör

Sehlhall samhällsfastigheter

Totalentreprenör

Noccon

Hyresgäst

Humana (SÄBO) / Stadsmissionen (LSS)

Status

Inflyttat februari 2023