Sanatoriet

En sanatoriebyggnad från tidigt 1900-tal kommer att genomgå en ombyggnad till lägenheter med bibehållen historisk karaktär. Förslaget omfattar flera lägenheter av varierande storlek, stort fokus ligger på återbruk och att minimera ingreppen i den befintliga byggnaden. Byggnaden är belägen i Torsviken ca 2 mil från Norrköping, där ett nytt bostadsområde växer fram i ett naturnära läge. Sanatoriet och dess omgivning utgör en viktig kulturmiljö i utvecklingen av detta nya bostadsområde.

Projekttyp

Ombyggnation Bostäder

Plats

Torsviken, Norrköping

Byggaktör

Brabo Stockholm AB

Status

Förslag