Sjöängen

Tillsammans med Novum och Veidekke har Ascape tagit fram ett förslag för ett särskilt boende med 70 lägenheter fördelat på sju avdelningar med 10 boenden per avdelning. Förslaget följde Ekerö kommuns ambitiösa ramprogram för verksamheten som speciellt lyfte fram vikten av möten mellan de boende och att bjuda in utomstående i byggnaden. Verksamheten utformades med flera delar som även gick att nyttja av allmänheten för att öka användningen och flexibiliteten i lokalerna. Boendet innehöll bl.a ett mindre bibliotek, träningslokaler, café och storkök samt en större samlingslokal. 

Utemiljön utformades med avgränsade gårdar föra att göra det möjligt för alla boende att på eget initiativ vistas utomhus. En central gemensam gård placerades så att den enkelt skulle kunna nås från samtliga boendeenheter. Byggnaden skulle uppfylla Miljöbyggnad Silver och ge förutsättningar för en effektiv teknisk förvaltning över hela livscykeln.

Projekttyp

Äldreboende

Plats

Ekerö

Byggaktör

Novum Samhällsfastigheter AB

Totalentreprenör

Veidikke

Hyresgäst

Ekerö Kommun

BTA

4550 kvm

Status

Anbud