Trädgårdsmästaren

Sundsvall är en stad som genom historien präglats av sitt förhållande till skogen och dess viktigaste råvara, trä. Fram till den stora branden 1888 när nästan hela Sundsvall brann ned var Sundsvall en trästad. När staden byggdes upp igen bestämdes det att alla nya hus skulle uppföras i sten och med tiden blev Sundsvall en stenstad. Vår vision är att sammanföra dåtid med nutid och bygga klimatsmarta och mycket hållbara bostäder i trä men klä dem i en stendräkt av tegel. Vi vill skapa ett samtida tillägg i stenstaden som harmonierar med de stora tegelbyggnaderna runt omkring samtidigt som de i skala mer liknar de stora trävillorna i det intilliggande kvarteret. Husens stomme är med andra ord förankrad i Sundsvalls trähustradition medan det yttre mer speglar omgivningen i materialitet och uttryck.

Husen är utformade för ett enkelt liv som underlättar för hållbara val med en tilltalande planlösning och det nära livet i centrum. Planlösningen i huset är så pass generell att funktioner och rum kan byta plats över tid. Vi tror att det skapar ett boende som kan förändras över tid och möta framtidens behov. Förslaget består av en sammanhållen länga med 5 stycken stadsradhus i två våningar. Samtliga hus får generösa uteplatser i såväl väster som öster. Byggsystemet är tänkt att vara flexibelt och möjligt att påverka för att kunna passa olika plånböcker, olika familjekonstellationer och olika behov.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Sundsvall

Byggaktör

Ascape tillsammans med Jonas Hermansen Projekt AB

Status

Tävlingsförslag