Vallhusen Hjulsbro

Vinnande bidrag i markanvisningstävling i Linköping. Förslaget består av en blandning av friliggande hus och parhus som utgörs av ett och samma typhus. Typen går att bygga samman för att på så sätt skapa parhus. En variation av parhus och friliggande hus ger den samlade gatufasaden ett mer livfullt uttryck samtidigt som det möjliggör för olika sätt att fördela husen längs med gatan. Husen kommer att byggas med stomme i trä och fasader i träpanel. Byggsystemet är tänkt att vara flexibelt och möjligt att påverka för att kunna passa olika familjekonstellationer och olika behov. Huvudbyggnaden i två våningar förbereds så att vindsvåningen lätt går att inreda vid senare tillfälle vid behov eller när ekonomin tillåter. Gårdshusets utformning går att påverka innan uppförande av huset så att det passar den boendes behov. Gårdshuset går tex att använda som kontor eller hyra ut som studentbostad eller liknande vilket skulle ge hela området mer liv och variation. Det möjliggör också för generationsboenden där fler kan vara med och betala på månadskostnaden.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Hjulsbro, Linköping

Byggaktör

Ascape tillsammans med BC Bygg & Lidén Fastigheter

Status

Vinst markanvisningstävling