Venavillorna

Venavillorna är en tolkning av att skapa naturnära stadsvillor och en god vardagsarkitektur: ett utslag av en samtid som önskar vara både i och nära naturen samtidigt som det finns en stark önskan om ett bekvämt urbant liv med närhet till staden och gemensamma sociala rum och funktioner.

Med stadsvillan som inspiration såsom den utformades kring förra sekelskiftet t.ex i kvarteren runt Sveaparken i centrala Örebro och hur funktionalismen hanterade urbana villakvarter såsom Södra Ängby utanför Stockholm, har Venavillorna i sin gestaltning och utformning samtida drag från båda dessa referenser som anpassats till platsen specifika förutsättningar och dagens livsmönster och krav på funktion.

Stadsvillorna definierar gaturummet samtidigt som släpp mellan dem bjuder in naturen i bebyggelsen och ger siktlinjer mot Venaskogen. Staket och plank lyser med sin frånvaro och husen är utformade så att naturligt privata gårdar formas mot sidan som vätter mot dagvattendammarna. Planteringar, odlingar och annan grönska definierar de enskilda bostädernas tomter.

Husen och dess fasader är utformade och gestaltade för att ge gaturummet en tydlig och enkel rytm likt en traditionell trädgårdsstad. Från gaturummet ser husen mindre ut än de verkligen är vilket ger dem ett småskaligt, intimt uttryck. Villorna målas med en ljus semitransparent täcklasyr genom vilken trästrukturen träder fram. Husen är utförda i en stående träpanel med slätspont som ger fasaden ett monolitiskt utseende med lite murverkan: en visuell lek som gör att husen nästan ser ut som putsade från längre håll, likt de äldre stadsvillor som Venavillorna hämtat inspiration från.

Projekttyp

Bostäder

Plats

Örebro

Byggaktör

Ascape tillsammans med BC Bygg AB & Lidéns Fastigheter AB

Status

Tävlingsförslag